Daniel Krajcer

Daniel Krajcer - základné informácie

Z nedávneho prieskumu verejnej mienky, týkajúcej sa spokojnosti občanov Slovenskej republiky s činnosťou súčasnej vlády vyplýva, že najlepšie si svoje úlohy plní vedúci Ministerstva kultúry SR, Daniel Krajcer, ktorý získal miesto ministra v roku 2010.

Narodil sa 19. 9. 1969 v Bratislave, kde vyštudoval aj gymnázium. V rokoch 1991- 1993 pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzite Komenského (odbor knihovedy, informatiky a anglického jazyka), absolvoval i Právnickú fakultu Univerzity Komenského (2003- 2009), kde získal titul Mgr. Pracovnú kariéru začínal ako moderátor a redaktor Slovenského rozhlasu. Túto prácu zmenil v roku 1996, kedy sa stal redaktorom a moderátorom TV Markíza (spravodajca, vlastná politická relácia Sito). V roku 2006 prešiel do TV JOJ (politická relácia De Facto), stal sa členom top manažmentu, bol zodpovedný za dramaturgiu a výrobu publicistických relácií. Za svoju publicistickú činnosť získal viaceré ocenenia, napr.: Televízna osobnosť roka (OTO- 2002, 2004), nominácia Emmy Award v kategórii Najlepšia spravodajská relácia sveta.

Do politiky vstúpil v roku 2010, kedy sa stal členom novovytvorenej politickej strany SaS, vďaka ktorej sa v rovnakom roku vďaka svojmu vzdelaniu a dlhoročným skúsenostiam s prácou v rozhlase či televízii dostal do vlády ako minister kultúry. Mottom Daniela Krajcera je: „Nebáť sa“.Správy | Založenie s.r.o. | Ready-made spoločnosti | Spoločenská zmluva